VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Phục Sinh: Một Khởi Đầu Mới

Giăng 21:1-19
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/7/2013; 511 xem 13 lưu
Xem lần cuối 0.18 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 21.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.23 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Mạnh Dạn Và Tiếp Tục Mạnh Dạn (Pastor Mike Keyes)2
2Đức Thánh Linh trong đời sống Cơ đốc nhân I (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Lạy Chúa Có Con Đây, Xin Hãy Sai Con (Mục Sư Châu An Phước)1
4Đối diện với những chán nản (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Những người Chúa dùng để thay đổi thế giới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.