VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Phục Sinh: Một Khởi Đầu Mới

Giăng 21:1-19
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/7/2013; 477 xem 11 lưu
Xem lần cuối 0.37 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 21.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.42 giây
2Quang Nam, Vietnam39.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Đấng Giải Quyết Nan Đề (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)2
3Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Sự Phục sinh của Chúa Jêsus (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Phục Sinh: Một Khởi Đầu Mới (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.