VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Dâng Hiến Cho Chúa

Ma-la-chi 3:8-10
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:2/24/2013; 1229 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:52:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-la-chi 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-la-chi 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam9230.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Sự Thay Đổi Lớn Lao (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Nếu Chúa Không Sống Lại (Mục Sư Lê Văn Thái)1
3Người Có Lòng Ăn Năn Thống Hối (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Chúng Ta Có Gì (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Chữ Ơn Chữ Nghĩa Chữ Tình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.