VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Dâng Hiến Cho Chúa

Ma-la-chi 3:8-10
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:2/24/2013; 1262 xem 20 lưu
Xem lần cuối 0.39 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-la-chi 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-la-chi 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.44 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Phước Lộc Thọ (Mục Sư Lê Thế Đinh)2
3Lễ Đăng Quang Của Nhà Vua (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Thờ Phượng Khi Trầm Cảm (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Thi-thiên 46 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.