VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Mác 1:9-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3162 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 13:55:55
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.

Trong Đời Sống (Phúc Âm Mác).


SốKhách từMới xem
1, Thailand4681.52 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vô Thực? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Đời Sống Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Chúa Phục Sinh Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Nghênh Đón Vua Hòa Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.