VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Mác 1:9-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3135 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 21:50:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.

Trong Đời Sống (Phúc Âm Mác).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US99.41 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Đừng Ngạc Nhiên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Giảng đạo Chúa cách dạn dĩ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Một Đặc Tính Cao Trọng Nhất: Tình Yêu Thương (Thầy Mai Tan David)1
5Xin ban Lửa trên chúng con (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.