VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Mác 1:9-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3134 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.28 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.

Trong Đời Sống (Phúc Âm Mác).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.33 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Hội Thánh Và Phúc Âm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Hy vọng không chi so bằng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Chúng Ta Đã Được Chúa Ban Phước Quá Nhiều Rồi (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Đếm Phước Mà Tạ Ơn (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.