VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Mác 1:9-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3163 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1.01 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.

Trong Đời Sống (Phúc Âm Mác).


SốKhách từMới xem
1, , US1.05 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nền Đá Hay Nền Đất (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Tâm Tình Phục Vụ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tiên Tri Và Phép Lạ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Những Lời Cầu Nguyện Không Được Nhậm (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.