VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Cha Chúng Con Ở Trên Trời

Ma-thi-ơ 6:9; Rô-ma 8:12-17
Pastor Michael Faber
C:5/5/2013; 393 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 17:41:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6, Rô-ma 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6, Rô-ma 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, Germany5166.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)63
2Định Nghĩa Của Sự Tha Thứ (Phần 2) (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Đừng Sợ! Linh Hồn Còn Trong Người (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Bông Sen Giữa Bùn (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Biết Mình Tái Sinh (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.