VietChristian
VietChristian
httl.org

Sao Các Ngươi Đứng Ngóng Lên Trời Làm Chi?

Sao Các Ngươi Đứng Ngóng Lên Trời Làm Chi?

Công-vụ các Sứ-đồ 1:11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/5/2013; 761 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.84 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary, Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.89 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Định Tâm Giữa Thử Thách (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Nguồn phước thật (Mục Sư Chung Tử Bửu)1
5Gặp gỡ Đức Chúa Jêsus, Đấng có quyền trên những vấn đề làm ta tê liệt (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.