VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Thánh Linh Là Đấng Christ Trong Chúng Ta

Giăng 14:15-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2013; 471 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 15:19:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US63.44 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)19
2Rúng Động (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Cách Chúa Định Tội (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Bài Học Từ Tháp Ba Bên (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2
5Đa Thần Hay Độc Thần? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.