VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Nắm Giữ Thì Sẽ Mất

Ma-thi-ơ 16:24-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/2/2013; 645 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 15:36:26
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France2174.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm thế nào để thắng sự cám dỗ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
2Mười Điều Tâm Niệm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Bước Đi Trong Hiệp Một (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1
4Nhắm Mục Đích Mà Chạy (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Lòng Chung Thủy (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.