VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Nắm Giữ Thì Sẽ Mất

Ma-thi-ơ 16:24-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/2/2013; 626 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 11:53:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US9906.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Hùng Mỗi Ngày Trong Cuộc Sống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)6
2Đừng Tuyệt Vọng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)5
3Trách Nhiệm Chính Của Người Cha (Mục Sư Trương Trung Tín)4
4Sống Trông Cậy (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)3
5Mặc Lấy Quyền Năng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.