VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Các Yếu Tố Cơ Bản Và Sự Chuẩn Bị Của Những Con Người Làm Rúng Động Thế Giới

Công-vụ các Sứ-đồ 14:10; Giăng 5:19-20; Giăng 12:49-50; Rô-ma 12:3; Phi-líp 2:3-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/2/2013; 1242 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 18:4:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 14, Giăng 5, Giăng 12, Rô-ma 12, Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 14, Giăng 5, Giăng 12, Rô-ma 12, Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore4437.82 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Như Phao Lô (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Không Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Niềm Vui Giáng Sinh (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.