VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Các Yếu Tố Cơ Bản Và Sự Chuẩn Bị Của Những Con Người Làm Rúng Động Thế Giới

Công-vụ các Sứ-đồ 14:10; Giăng 5:19-20; Giăng 12:49-50; Rô-ma 12:3; Phi-líp 2:3-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/2/2013; 1244 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.94 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 14, Giăng 5, Giăng 12, Rô-ma 12, Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 14, Giăng 5, Giăng 12, Rô-ma 12, Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US0.99 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Cho Nhân Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Đấng Yên Ủi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tự Ti, Tự Tôn (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
4Năm Mới, Tìm Người Mới (Mục Sư Nguyễn Minh Hải)2
5Đời Sống Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.