VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Đấng Christ Với Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/2/2013; 1353 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 23:4:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Tuyên Ngôn Nước Trời (Bài Giảng Trên Núi).


SốKhách từMới xem
1, 27068.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)6
2Chữa Lành Đời Sống Đau Khổ (Mục Sư Hồ Long)3
3Tiểu Thôn Bết-lê-hem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Đừng Để Bị Kinh Thường (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
5Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.