VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Khai Trình Việc Mình Với Đức Chúa Trời

Lu-ca 19:12-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/27/2013; 777 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 18:32:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.


SốKhách từMới xem
1, , US3363.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nước Đức Chúa Trời Ở Trong Các Ngươi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Tận Hưởng Tự Do Trong Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Khải Tượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Tình Yêu Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.