VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Khai Trình Việc Mình Với Đức Chúa Trời

Lu-ca 19:12-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/27/2013; 816 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 12:57:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.


SốKhách từMới xem
1, Korea, Republic of7342.54 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)48
2Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Trở Về Với Lời Chúa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Lòng Các Ngươi Chớ Hề Bối Rối (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
5Người Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.