VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Thần Linh Của Sự Yêu Thương

1 Phi-e-rơ 4:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/9/2013; 462 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 10:8:30
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam11917.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mưu Thâm Độc Của Satan (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Đức Chúa Trời Chống Cự Kẻ Kiêu Ngạo Nhưng Ban Ơn Cho Người Khiêm Nhường (2) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Lệ Sầu Chúa Lau (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Không bày tỏ bằng lời nói, mà bởi quyền năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Làm Gì Khi Bất Đồng? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.