VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Năng Quyền Thánh Linh Trên Cơ Đốc Nhân

Công-vụ các Sứ-đồ 15:12-19
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/17/2013; 871 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 0:19:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.


SốKhách từMới xem
1, Germany11631.49 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
2Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)2
4Cứu Chúa Đã Đến (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Ngã Lòng (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.