VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Động Tình Tham Muốn

Ma-thi-ơ 5:27-30
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/23/2013; 1423 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 9:23:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Tuyên Ngôn Nước Trời (Bài Giảng Trên Núi).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1852.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh Orange (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Sự Tha Thứ Thiêng Liêng (Mục Sư Trương Trung Tín)4
4Chúa Vẫn Tể Trị (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Ta Là Đấng Sống (Mục Sư Nguyễn Minh Hải)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.