VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Nhận Biết Chúa

Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:6/28/2013; 1017 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 12:39:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.


SốKhách từMới xem
1, France25018.69 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)38
2Đấng Thấu Hiểu Và Chăm Sóc (Mục Sư Nguyễn Văn Lục)3
3Tái Cam Kết (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
4Niềm Vui Giáng Sinh (Mục Sư Lê Đình Ân)2
5Con Đang Làm Gì Ở Đây? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.