VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Nhận Biết Chúa

Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:6/28/2013; 965 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 8:4:33
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.


SốKhách từMới xem
1, France63.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
3Ai Quan Tâm Nếu Một Tội Nhân Xuống Địa Ngục? (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Vui Mừng Trong Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Đáp Ứng (Mục Sư Nguyễn Xuân Bình)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.