VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Đều Lớn Lao Sắp Tới

Mi-chê 6:1; Thi-thiên 25:3-13
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 323 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.02 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mi-chê 6, Thi-thiên 25.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mi-chê 6, Thi-thiên 25.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US3.09 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tại Sao Tôi Cần Lời Chúa? (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
2Đầu Phục Thay Vì Tự Điều Khiển (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tin Lành Cho Muôn Dân (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Vua Đa-vít Ăn Năn (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.