VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Quên Đi Những Việc Đã Qua

2 Cô-rinh-tô 11:23-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/21/2013; 1825 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 19:47:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Calgary, AB, CA7094.90 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Làm Đủ Mọi Thứ Cầu Nguyện và Nài Xin (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Căn Cước Mới Của Con Người Bề Trong (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Đừng Quên Những Chuyện Đáng Nhớ, Đừng Nhắc Những Chuyện Đáng Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Tiên Tri Và Chiến Tranh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.