VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Quên Đi Những Việc Đã Qua

2 Cô-rinh-tô 11:23-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/21/2013; 1794 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 8:38:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US14461.81 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Ngọc Đuốc Sứ Mạng (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Giữ Tâm Nương Cậy (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Nhu cầu được Thánh hóa (Mục Sư Chung Tử Bửu)2
5Tiếp Tục Tăng Trưởng (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.