VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thập Tự Hiển Vinh

Thập Tự Hiển Vinh

Giăng 12:27-36
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/21/2013; 1490 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/25/2020 3:29:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, France4914.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)80
2Tiến Bước (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Sola Scriptura (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Lẽ Thật (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Biết Mình Gặp Chúa (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.