VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Thập Tự Hiển Vinh

Thập Tự Hiển Vinh

Giăng 12:27-36
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/21/2013; 1460 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.02 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, , US1.09 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Ngó Lại Đằng Sau (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
2Lời Hằng Sống (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Tiếng Gà Gáy: Hãy Thức Dậy Và Ra Đi (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
4Một Giấc Ngủ Ngon (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Tránh Ù-lì Tâm Linh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.