VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Khởi Đầu Hệ Trọng: Ngôi Lời

Giăng 1:1-4; Giăng 1:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 413 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.91 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1, Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1, Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US1.03 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tránh Quỷ Kế (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Được Chúa Ấn Chứng (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
3Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Đầu Tư Vào Nước Trời (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1
5Niềm Vui Giáng Sinh (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.