VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Họ Làm Đau Lòng Chúa

Thi-thiên 78:1-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/4/2013; 1242 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 6:41:55
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 78.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 78.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US12036.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Thập Tự Hiển Vinh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Tiến Trình Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Bạn Có Trái Chăng? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.