VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Tình Đời Và Tình Người

Lu-ca 6:27-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2836 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 18:17:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Phúc Âm Vào Đời II (Phúc Âm Lu-ca).


SốKhách từMới xem
1Los Angeles, CA, US437.02 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)68
2Chìa Khóa Uy Quyền Của Sự Mở Cửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)6
3Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Chiêm Ngưỡng Vinh Hiển Chúa Từ Núi Cao (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Vượt Biển Đỏ (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.