VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Phục Dịch Nhau

Ga-la-ti 5:13-14; Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/11/2013; 453 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 15:31:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5, Ma-thi-ơ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5, Ma-thi-ơ 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2904.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
2Bài Hát Tạ Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Sứ Mạng Giảng Hòa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)2
4Lời Hứa Ban Cho Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Đình Ân)1
5Sống Bởi Thánh Linh (Mục Sư Lê Duy Tín)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.