VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Tránh Làm Gương Xấu

Ma-thi-ơ 17:24-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/18/2013; 435 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 13:8:35
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 17.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US5068.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lẽ Mầu Nhiệm Của Hội Thánh (Mục Sư Lê Văn Thái)1
2Tan Vỡ Để Hồi Phục (Mục Sư Lê Văn Thái)1
3Nghe Đi Nghe Lại (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
4Đức Tin Của Một Kỹ Nữ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Ân Sủng - Chiên Con Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.