VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Tinh Thần Mời Gọi

Tinh Thần Mời Gọi

Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:8/18/2013; 517 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 7:44:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 22.

Liên Lạc Tác Giả, Vietnamese Christian Church of Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam10437.22 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Biểu Dương Quyền Lực (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Lấy Lời Cảm Tạ Mà Đến Trước Mặt Chúa (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
4Đấng Chăn Chiên Hiền Lành Của Môn Đệ (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
5Phước Cho Người Giải Hòa (Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.