VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Tín Đồ Thật, Tín Đồ Giả

Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1981 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 12:11:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Phúc Âm Vào Đời II (Phúc Âm Lu-ca).


SốKhách từMới xem
1, Netherlands3976.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)39
2Quan Án Công Bình (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
3Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
4Hãy Nếm Những Phước Chúa Ban (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Rồi Sẽ Được Chúa Cất Lên (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.