VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Tín Đồ Thật, Tín Đồ Giả

Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1989 xem 13 lưu
Xem lần cuối 0.86 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Phúc Âm Vào Đời II (Phúc Âm Lu-ca).

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.