VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Huyền Nhiệm Của Vương Quốc Đức Chúa Trời Được Tỏ Ra (P2)

Ma-thi-ơ 13; Ma-thi-ơ 25:1-30; Lu-ca 10:25-37; Lu-ca 16:1-15; Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2013; 912 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 3:30:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13, Ma-thi-ơ 25, Lu-ca 10, Lu-ca 16, Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13, Ma-thi-ơ 25, Lu-ca 10, Lu-ca 16, Lu-ca 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US2566.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)35
2Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Hội Thánh Tha Thứ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Khi Nào Tận Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Chúa Là Vầng Đá Cứu Chuộc Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.