VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Xử Đẹp Với Người Xấu

Phi-lê-môn 1:8-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2013; 1871 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 5:58:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-lê-môn 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-lê-môn 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1, , US4203.87 phút
2Lincoln, NE, US4204.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Phẳng Lối Gập Ghềnh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Người Được Chữa Lành Làm Chứng (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
3Tự Xét (Pastor Thomas Stebbins)1
4Mở Đường Máu (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Những Điều Quý Nhất Chúa Ban (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.