VietChristian
VietChristian
httl.org

Dấu Hiệu Môn Đệ Thật

Dấu Hiệu Môn Đệ Thật

Giăng 13:31-38
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/1/2013; 1743 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 22:48:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US7881.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Câu Nói Thật Hay Của Mạc-đô-chê (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Đi Trong Sự Sáng (Mục Sư Trương Văn Sáng)1
5Nhận Ân Huệ Chúa Là Thay Đổi Giá Trị (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.