VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Tha Thứ Để Được Chữa Lành

Sáng-thế Ký 45:1-8a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:8/18/2013; 988 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 14:28:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 45.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 45.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US7926.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Chiến Tranh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Được Chọn Bởi Đức Chúa Trời (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Còn Chín Người Kia Ở Đâu? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Bí Quyết Sống Vui (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Ngôn Ngữ Của Nước Mắt (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.