VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Autumn Photo

Tha Thứ Để Được Chữa Lành

Sáng-thế Ký 45:1-8a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:8/18/2013; 1306 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.35 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 45.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 45.

Website, Hội Thánh Lời Chúa.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.