VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Chia Sẽ Tâm Tình Chúa

Ê-sai 61:1-3; Ma-thi-ơ 5:4; 2 Cô-rinh-tô 7:10
Pastor Michael Faber
C:9/8/2013; 370 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.73 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 61, Ma-thi-ơ 5, 2 Cô-rinh-tô 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 61, Ma-thi-ơ 5, 2 Cô-rinh-tô 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, , US0.77 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)43
2Chúa Sẽ Mở Đường Cho Ra Khỏi (Phần Kết) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Hãy Sống Vui Từng Ngày (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Chia Sẽ Tâm Tình Chúa (Pastor Michael Faber)1
5Dùng Ân Tứ Để Phục Vụ (Pastor Doug Kellum)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.