VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Nhà Cha

Nhà Cha

Giăng 14:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/8/2013; 1593 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 21:8:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, , US63.90 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)40
2Em-ma-nu-ên (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Lời Dạy Bảo Của Cha (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
4Cuộc Đời Một Phụ Nữ Di Dân (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Sự Tha Thứ Và Tình Yêu (Mục Sư Hứa Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.