VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Sống Chủ Động

Ma-thi-ơ 7:12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/17/2013; 518 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 21:35:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido.


SốKhách từMới xem
1, 30063.81 phút
2, 30064.20 phút
3, 30092.46 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Xứng Với Danh Hiệu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Vì Sao Chúng Ta Cần Nhau (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Đầu Tư Vào Những Giá Trị Thật (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Muốn Có Đời Sống Mới Thì Phải Có Tâm Trí Mới (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Cuộc Đời Chúng Ta Giống Như Loại Đất Nào? (Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.