VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Sống Chủ Động

Ma-thi-ơ 7:12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/17/2013; 519 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.06 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido.


SốKhách từMới xem
1, , US1.11 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trong Thời Gian Chờ Đợi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Hãy Bảo Trọng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Muốn Có Đời Sống Mới Thì Phải Có Tâm Trí Mới (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Tiếp Đón Thiên Sứ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Đầu Tư Vào Những Giá Trị Thật (Mục Sư Trần Thiện Đức)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.