VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Những Người Được Chọn

1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1976 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/29/2020 5:8:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 1.

Những Người Được Chọn (Thư I Phi-e-rơ).


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam7815.02 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)39
2Cây Chúa Trồng Luôn Xanh Tươi (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Muốn Có Đời Sống Mới Thì Phải Có Tâm Trí Mới (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Sợi Dây Liên Kết Tuyệt Vời (Mục Sư Phan Minh Hội)2
5Có Sự Gì Khó Quá Cho Ta Chăng? (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.