VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Thần Lẽ Thật

Giăng 14:15-29
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/26/2013; 458 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 6:50:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US17954.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đấng Yên Ủi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Phục Hưng Từ Lời Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1
3Từng Trãi Thuộc Linh Cuả Giăng (Mục Sư Châu An Phước)1
4Người Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Phan Minh Tân)1
5Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Sống Vinh Quang (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.