VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Nhìn Thấy Khải Tượng

Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/15/2013; 1294 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/23/2019 2:16:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US353.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)9
2Đống Đá Hay Đền Thờ? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Công Bố Tự Do Cho Kẻ Bị Tù (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Mỗi Người Vì Mọi Người (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Đáp Ứng Với Sự Đau Khổ (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.