VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Nhìn Thấy Khải Tượng

Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/15/2013; 1331 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 19:48:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Milpitas, CA, US838.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Nhớ Hài Cốt Của Giô-sép (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Đường Tới Thiên Đàng (Mục Sư Lâm Bảo Nhơn)2
4Ánh Sáng Của Sự Sống (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.