VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Chương Trình Cứu Chuộc Nhân Loại

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:9/22/2013; 640 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 20:14:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US7601.38 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Đừng Hoài Công (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Tôi Biết Chúa Qua Sự Bày Tỏ Của Ngài (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Ăn Năn (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Thêm Lời Cảm Tạ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.