VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Bạn Với Thế Gian Hay Với Chúa

Gia-cơ 4:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/29/2013; 729 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 10:46:17
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 4.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.