VietChristian
VietChristian
httl.org

Tin Lành Là Gì?

Tin Lành Là Gì?

Ga-la-ti 1:6-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/8/2017; 590 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 4:57:15
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam87.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hôn Nhân (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
2Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Sống Đạo Nơi Làm Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
4Tình Yêu Trọn Vẹn (Mục Sư Hà Cẩm Tú)3
5Khát Khao Nước Hằng Sống (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng