VietChristian
VietChristian
httl.org

Tin Lành Là Gì?

Tin Lành Là Gì?

Ga-la-ti 1:6-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/8/2017; 755 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 13:55:22
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Sunnyvale, CA, US4315.27 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Minh)2
2Chữa Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Khoe Mình về Thập Tự Giá (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
4Hãy Đến Bết-lê-hem (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Làm Vinh Hiển Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng