VietChristian
VietChristian
17 Năm Nhìn Lại

Tin Lành Là Gì?

Tin Lành Là Gì?

Ga-la-ti 1:6-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/8/2017; 676 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 19:22:49
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Montral, QC, CA338.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tin Cậy Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (Phần 2) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
2Công Việc Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Sự Tập Chú (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Làm Sáng Tỏ Mối Quan Hệ (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
5Nhận Biết Chúa Cao Diệu Càng Hơn (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng