VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Thẩm Quyền Trong Tay Bạn

Ma-thi-ơ 18:15-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/6/2013; 590 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 9:38:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, Thailand325.88 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gia Phả Nhà Vua (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Tin Và Sống II (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Lời Cứu Chuộc (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Để Lại Dấu Vết Vĩnh Viễn (Pastor Andre Campbell)2
5Quyền Năng Khi Ở Trong Đấng Christ (Phần II) (Mục Sư Hồ Vũ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.