VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Nhân Danh Chúa

Nhân Danh Chúa

Giăng 14:12-15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/6/2013; 1623 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 19:48:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, France4220.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bạn Là Sự Tốt Nhất Của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
2Hỡi La xa rơ! Hãy Ra! (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Mùa Bình An (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Phi-e-rơ Và Tiếng Gà Gáy (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)1
5Sống Khôn Ngoan (Mục Sư Trần Trọng Luật)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.