VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hiệp Thông: Để Niềm Vui Được Trọn

Hiệp Thông: Để Niềm Vui Được Trọn

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 428 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/14/2018 16:34:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam13869.41 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ý Định Tốt Lành Ngay Trong Hoạn Nạn (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Linh Lực Do Cầu (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Để Có Thể Sống Vui Mừng (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Nhìn Xem Chúa (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
5Lối Riêng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng