VietChristian
VietChristian
httl.org

Hiệp Thông: Để Niềm Vui Được Trọn

Hiệp Thông: Để Niềm Vui Được Trọn

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 278 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/17/2017 17:1:45
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2083.03 phút
2Charlotte, NC, US2083.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngày Nghỉ Thánh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)4
2Hôn Nhân (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Bài Trắc Nhiệm Tình Yêu (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
4Đừng Để Bị Nhục (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Từ dấu trừ sang dấu cộng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng