VietChristian
VietChristian
httl.org

Hiệp Thông: Để Niềm Vui Được Trọn

Hiệp Thông: Để Niềm Vui Được Trọn

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 195 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2017 14:37:32
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Denver, CO, US347.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năng Lực Đễ Bay Cao (Mục Sư Lê Thanh Liêm)5
2Đạo Làm Con (Mục Sư Lê Văn Thái)4
3Tống Cựu, Nghinh Tân (Mục Sư Hồ Bình Minh)4
4Vững Tiến Trong Thập Niên Mới (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
5Sữa Và Thịt Của Lời Chúa (Mục Sư Trần Trọng Luật)3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng