VietChristian
VietChristian
httl.org

Hiệp Thông: Để Niềm Vui Được Trọn

Hiệp Thông: Để Niềm Vui Được Trọn

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 320 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/26/2017 18:34:1
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US5118.16 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Việc Thiêng Liêng (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)4
2Đức Chúa Trời Là Ai? (Mục Sư Trần Thiện Đức)4
3Hôn Nhân (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Mẹ Chồng Lo Cho Con Dâu (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Sống Hiệp Một (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng