VietChristian
VietChristian
httl.org

Hiệp Thông: Để Niềm Vui Được Trọn

Hiệp Thông: Để Niềm Vui Được Trọn

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 338 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 18:6:22
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, France1893.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Nam Tài Đức (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Sói Trong Lốt Chiên (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Tại sao Đức Chúa Jêsus nhập thể (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Phước Thiêng Liêng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Người Được Ơn Chúa (Mục Sư Trần Hữu Thành)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng