VietChristian
VietChristian
httl.org

Hiệp Thông: Để Niềm Vui Được Trọn

Hiệp Thông: Để Niềm Vui Được Trọn

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 397 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2018 20:6:40
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Sunnyvale, CA, US4101.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Sao Cho Đức Chúa Trời Đổi Ý (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
2Giữ Gìn Sự Hiệp Một (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Cam Kết Trọn Đời (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2
4Năm Mới, Người Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng