VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Ở Trong Ta

Giăng 15:4-11
Pastor John Altfeltis
C:10/13/2013; 380 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/30/2020 20:7:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.