VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Chúa Thánh Linh, Lễ Ngũ Tuần Và Tôi

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2620 xem 32 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 11:11:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Hội Thánh Xưa Và Nay (Sách CVCSD), Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.