VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Người Bạn Vị Tha

2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/20/2013; 474 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 12:5:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido.


SốKhách từMới xem
1, France2826.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Theo Chúa Gọi (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
3Càng Đến Gần Chúa Thì Ta Lại Càng Được Gần Nhau (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Hãy Theo Ta (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Vào Sự Sống Đời Đời (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.